«Błękitna pustka»

- 1 -
Jeffery Deaver Błękitna pustka

Przełożył Łukasz Praski

Gdy twierdzę, że mózg jest maszyną, nie zamierzam obrażać umysłu, tylko wyrazić uznanie dla możliwości maszyny. Nie sądzę, abyśmy przeceniali ludzki umysł – za to bez wątpienia nie doceniamy maszyn.

W. Daniel Hillis „The Pattern on the Stone”

SŁOWNICZEK

Bot (skrót słowa „robot”): program komputerowy działający samodzielnie, który pomaga użytkownikowi lub innym programom; nazywany również agentem.

CC U: The Computer Crimes Unit of the California State Police – wydział przestępstw komputerowych policji stanu Kalifornia.

Chipowiec: pracownik firmy komputerowej specjalizujący się w produkcji lub sprzedaży sprzętu komputerowego.

Cracker: osoba, która nielegalnie uzyskuje dostęp do komputera zwykle po to, żeby skraść lub zniszczyć dane albo uniemożliwić innym korzystanie z systemu.

Cywile: osoby niezwiązane z przemysłem komputerowym.

Czarodziej: błyskotliwy ekspert komputerowy, GURU.

Demon: działający w tle, często ukryty program komputerowy, który nie jest uruchamiany poleceniem wydanym przez użytkownika, ale działa niezależnie. Zwykle uaktywnia się, gdy w komputerze, w którym rezyduje, zostaną spełnione określone warunki.

Firewall (zapora ogniowa): system zabezpieczenia, który chroni komputer przed wprowadzeniem do niego niepożądanych danych.

Freeware: oprogramowanie udostępniane przez jego twórców za darmo.

Guru: błyskotliwy ekspert komputerowy, CZARODZIEJ.

Halsować: pierwotnie oznaczało – szybko napisać program służący określonemu celowi, lecz znaczenie ewoluowało i obecnie określa się tym słowem badanie i pisanie nowatorskich programów komputerowych. Coraz częściej CYWILE używają terminu HAKOWAĆ i HAKER w odniesieniu do nielegalnych włamań do systemu w celach przestępczych – czyli praktyk CRACKEROW. HAK to również sprytne rozwiązanie problemu związanego z programowaniem.

ICQ (I seek you – szukam cię): podsieć Internetu podobna do IRC_u, ale poświęcona rozmowom prywatnym. Rodzaj komunikacji bezpośredniej.

IRC (Internet Relay Chat): popularna podsieć Internetu, w której pewna liczba uczestników prowadzi rozmowy w czasie rzeczywistym w pokojach tematycznych.

- 1 -