«Рівне/Ровно (стіна)»

- 1 -
Олександр Ірванець РІВНЕ / РОВНО (СТІНА) Нібито роман

РОВНО — обласний центр Соціалістичної Республіки України. Численність населення — 120 тис. чол. за переписом 2001 р. Розвинуте сільськогосподарське машинобудування, льнопереробна промисловість.

При піддержці та потуранні реакційних сил ЗУР і ряду держав Європи західна частина міста насильницьким шляхом відторгнута зі складу СРУ і являє собою окреме політичне утворення під юрисдикцією ООН. Населення Західного сектора Ровно — 150 тис. чол. на вересень 2001 р. Економіці Західного сектора Ровно притаманні всі хиби та недоліки капіталістичної системи господарювання: високе безробіття, інфляція, корупція. Грошова одиниця Західного сектора Ровно — гривня ЗУР. Соц. — демократична партія Західного сектора Ровно — 2,4 тис. чол. Давні демократичні та національно-визвольні традиції.

КОРОТКИЙ ДОВІДНИК З ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ УКРАЇНИ. КИЇВ, «ПОЛІТВИДАВ» — 2002 р.Нема на світі України,Немає другого Дніпра…Т.ШЕВЧЕНКО.

Олафові Мюнцберґові, чоловікові з-потойбіч Стіни

присвячую.

* * *
- 1 -